I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.

Forum odbyło się 2 marca br. w Centrum Olimpijskim PKOL przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to wyjątkowa platforma wymiany myśli naukowej i wiedzy praktycznej. To pierwsze tej rangi przedsięwzięcie, które pozwoliło zabrać w jednym czasie i miejscu przedstawicieli nauk medycznych, branży farmaceutycznej, producentów sprzętu diagnostycznego, samorządów zawodowych i terytorialnych, a także polityków i naukowców, którzy są zainteresowani rozwojem medycyny personalizowanej na świecie i w Polsce.

Podczas Forum podjęto następujące tematy:

  • Miejsce medycyny personalizowanej w rozwoju nauk medycznych

  • Medycyna personalizowana w praktyce klinicznej

  • Interdyscyplinarność medycyny personalizowanej

  • Uwarunkowania etyczne oraz środowisko prawne dla funkcjonowania medycyny personalizonej

  • Wyzwania finansowe i organizacyjne dla systemu ochrony zdrowia, wykorzystującego rozwiązania medycyny personalizowanej

Przewodniczącymi sesji byli:

  • Dr hab. Adam Fronczak

  • Prof. Zbigniew Gaciąg

  • Prof. Maciej Krzakowski

  • Prof. Paweł Łuków

#wydarzenie #forum #medycynaspersonalizoweana

Wyróżnione posty
Ostatnie posty