top of page

VII Forum Ochrony Zdrowia

Krynica-Zdrój, 6-8 września 2016

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest najbardziej prestiżową i skuteczną platformą debaty publicznej w Polsce. W ramach Forum, przy wyłącznej, merytorycznej współpracy Medexpress.pl i miesięcznika „Służba Zdrowia” już od kilku lat organizowane jest Forum Ochrony Zdrowia, które co roku gromadzi kluczowych interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Organizowana od 1992 roku konferencja stała się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie.

Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju.

Założenia Programowe Forum Ochrony Zdrowia:

Potrzeba stałej debaty o systemie ochrony zdrowia jest niezmienna od lat. Realizacja celów nowoczesnej koncepcji zdrowia publicznego wymaga zaangażowania wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych państwa, nie tylko resortu zdrowia. Forum Ochrony Zdrowia w ciągu szczęściu lat stało się miejscem, które pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych

W dyskusji konieczny jest dialog ze wszystkimi interesariuszami systemu. Jaka jest rola prywatnej opieki zdrowotnej? Jak ma wyglądać skoordynowana opieka nad pacjentem wykorzystując nowe technologie? W jakim kierunku zmierza obecny ustrój ochrony zdrowia?

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, dotycząca aktualnych problemów rynku medycznego w Polsce oraz przemian prowadząca do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Główne zagadnienia tematyczne:

 • Zdrowie i polityka społeczna, a rozwój gospodarczy

 • Model finansowania systemu ochrony zdrowia

 • Rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia

 • Skoordynowana opieka zdrowotna w oparciu o informatyzację ochrony zdrowia

 • Jakość leczenia a obniżenie kosztów

 • Reorganizacja szpitali – zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Termin i Miejsce:

6-8 września 2016 (wtorek – czwartek), Krynica-Zdrój

Planowany przebieg:

Dzień 1:

 • Sesje plenarne

 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych

 • Gala rozdania nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

 • Sesje plenarne

 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych

 • Program kulturalny

Dzień 3:

 • Sesje plenarne

 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych

 • Program kulturalny

 • Bankiet

Program Rekreacyjny:

 • Po godz. 16:00 program rekreacyjny (pikniki i wycieczki w okolicach Krynicy, a także jazda konna, quadami oraz inne atrakcje)

Program Kulturalny:

 • Po godz. 19:00 program imprez towarzyszących (spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmów, prezentacja raportów)

Goście Forum:

W Forum jak co roku udział biorą przedstawiciele administracji państwowej, rektorzy wyższych uczelni medycznych, eksperci ds. zdrowia, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych oraz prezesi firm farmaceutycznych.

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rada Programowa Forum Ochrony Zdrowia, Partnerzy Forum Ochrony Zdrowia

Kontakt: foz@isw.org.pl


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page