top of page

NOWE FAKTY W STOMATOLOGII

Rekomendacje autorstwa dra. hab. n. med. prof. nadzw. Sebastiana Kłoska, kierownika Zakładu Patologii Jamy Ustnej na Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi i dra. hab. Jarosława Woronia p.o. kierownika Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum UJ dotyczące rekomendowanych terapii w leczeniu bólu jamy ustnej.

Rekomendacje wydane przez niezależny Instytut Ochrony Zdrowia w ramach serii Nowe Fakty w Stomatologii.

 

08-faktywurologii-prostata-okladka.jpg

PROSTATA POD LUPĄ EKSPERTÓW

Rekomendacje dra. n. med. Mikołaja Przydacza, kierownika pierwszej  i jedynej  w Polsce Kliniki wideourodynamiki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, dotyczące najnowszych wytycznych w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów.

Kierownik naukowy opracowania naukowego: prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta.

Rekomendacje wydane pod auspicjum Polskiego Towarzystwa Urologicznego w ramach serii Nowe Fakty w Urologii.
 

OSTRE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH

Rekomendacje Prof. Dariusza Jurkiewicza, kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie dotyczące leczenia ostrego zapalenia zatok przynosowych.

 

Rekomendacje wydane pod auspicjum niezależnego Instytutu Ochrony Zdrowia w ramach serii Nowe Fakty w Laryngologii.

PROSTATA POD LUPĄ EKSPERTÓW

Rekomendacje dra hab. n. med. Tomasza Gołąbka, adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, dotyczące zapalenia gruczołu krokowego – obraz kliniczny i postępowanie. Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta.

 

Rekomendacje wydane pod auspicjum niezależnego Instytutu Ochrony Zdrowia w ramach serii Nowe Fakty w Urologii.

REKOMENDACJE LECZENA MIGRENY 2019

Rekomendacje Prof. Wojciecha Kozubskiego, kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu dotyczące leczenia migreny.

 

Rekomendacje wydane pod auspicjum niezależnego Instytutu Ochrony Zdrowia w ramach serii Nowe Fakty w Neurologii.

JAMA USTNA BEZ TAJEMNIC W ŚWIETLE NOWYCH FAKTÓW

Stanowisko Konsultant Krajowej ds. pediatrii dr hab. n. med. Teresy Jackowskiej, prof. nadzw. CMKP i Konsultant Krajowej ds. stomatologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak-Kowalczyk w sprawie zastosowania środków niefarmakologicznych i farmakologicznych w procesie ząbkowania u dzieci.

Rekomendacje wydane pod auspicjum niezależnego Instytutu Ochrony Zdrowia.

PROGRAM EDUKACYJNY DLA LEKARZY

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w programie edukacyjnym pod redakcją dr. hab. n. med. prof. nadzw. Sebastiana Kłoska.

Do wykładu dołączone są zadania testowe, należy prawidłowo rozwiązać 14 z 20 zadań jednokrotnego wyboru.

Udział w programie daje Państwu możliwość uzyskania 3 punktów edukacyjnych.

Program wyłącznie przeznaczony jest dla lekarzy, aby wziąć w nim udział należy podać swój unikalny numer PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu)

Program trwał do 31 grudnia 2018 r.

ABC Alergii dla dzieci i młodzieży

Instytut Ochrony Zdrowia jest realizatorem zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą "Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego” w ramach celu operacyjnego nr 4 Narodowego Programu Zdrowia.

W ramach projektu Instytut wydał broszurę edukacyjną "ABC Alergii" dla dzieci i młodzieży.

ABC Alergii dla dorosłych

Instytut Ochrony Zdrowia jest realizatorem zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą "Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego” w ramach celu operacyjnego nr 4 Narodowego Programu Zdrowia.

W ramach projektu Instytut wydał broszurę edukacyjną "ABC Alergii".

ALERGIA I ASTMA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA

Instytut Ochrony Zdrowia jest realizatorem zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą "Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego” w ramach celu operacyjnego nr 4 Narodowego Programu Zdrowia.

Celem projektu jest ograniczenie wpływu chorób alergicznych na zdrowie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez edukację, realizację badań przesiewowych, poprawę dostępności leczenia oraz monitorowanie leczenia za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

W ramach projektu powstał nowy portal edukacyjny - www.mAlergia.pl, stanowiący bazę wiedzy o alergii i astmie dla pacjenta, a także broszury edukacyjne "ABC Alergii" dla dzieci i dorosłych.

PROGRAM EDUKACYJNY DLA LEKARZY

Instytut Ochrony Zdrowia w od czerwca do grudnia 2017 r. prowadził program edukacyjny pt. "Leczenie nawracających infekcji dolnych dróg moczowych – właściwa terapia i profilaktyka" pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Piotra Chłosty i dr. hab. n. med. Tomasza Gołąbka.

Program był skierowany do lekarzy. Każdy uczestnik, który prawidło odpowiedział na zadania testowe otrzymał certyfikat.

Please reload

bottom of page