top of page

Szczyt Zdrowie.


Szczyt Zdrowie, zorganizowany po raz czwarty przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH, stanowi uznaną płaszczyznę dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: władzą ustawodawczą i wykonawczą, płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, pielęgniarkami, lekarzami, aptekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych. Uczestnikami konferencji są wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

Kluczowe obszary tematyczne, wokół których skupiała się dyskusja podczas tegorocznej edycji Szczytu Zdrowie to między innymi:

  • finansowanie ochrony zdrowia

  • polityka lekowa państwa

  • Narodowy Program Zdrowia

  • choroby rzadkie

  • znaczenie POZ dla systemu ochrony zdrowia

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, zaś patronat medialny – Polska Agencja Prasowa.

Szczyt Zdrowie odbył się 20 czerwca 2016 roku w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page