top of page

Wyniki kwalifikacji prac na Kongres Zdrowia Publicznego 2018


Instytut Ochrony Zdrowie uprzejmie informuje, że do prezentacji podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 2018 zakwalifikowane zostały wymienione poniżej prace.

Wystąpienia ustne:

- Analiza przekazu dotyczącego szczepień w polskojęzycznych zasobach serwisu YouTube

- Nutrition at medical schools. knowledge, dietary patterns and lifestyle medicine attitude implications

- Komunikacja w zdrowiu publicznym

- Styl życia a funkcjonowanie poznawcze osób starszych

- Poziom rentowności AED a poziom świadomości jego wykorzystania wśród mieszkańców Trójmiasta

- Stosowanie soczewek kontaktowych jako główny czynnik ryzyka pełzakowatego zapalenia rogówki

- Potencjał leczniczy ziół – korzyści i zagrożenia

- Psychospołeczne bariery wdrażania innowacji w ochronie zdrowia – wyzwania dla specjalistów zdrowia publicznego

- Nowe media w polityce wizerunkowej instytucji ochrony zdrowia

- Czy kompetencje e-zdrowotne mają związek z zachowaniami i postawami zdrowotnymi wśród osób w okresie wczesnej i średniej dorosłości?

- Programowe działania zdrowia publicznego na przykładzie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących. Evidence based policy w kształtowaniu polityki zdrowotnej województwa podlaskiego

- Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych dotyczący przestrzegania zasad higieny podczas przeprowadzania zabiegów

- Lean management – jako nowoczesna koncepcja zarządzania w podmiotach leczniczych

- Dostępność do głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona – analiza efektywności w oparciu o Evidence Based Medicine

- Narastający problem dopalaczy w Europie na przykładzie mefedronu: przyczyny oraz proponowane rozwiązania

- Stopień akceptacji choroby przez pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

- Choroba Alzheimera – rosnący problem zdrowia publicznego. Aspekty psychodietetyczne

- Student’s physical activity. Only a part of the puzzle

- Wpływ stylu życia na wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego

- Stan prawny i rozwiązania legislacyjne dotyczące medycyny alternatywnej i komplementarnej na świecie

- Absolwent zdrowia publicznego jako niezbędny członek zespołu sprawującego opiekę nad pacjentem

- Ankieta satysfakcji wśród studentów Zdrowia Publicznego UJ CM jako element dyskusji o problemach studentów i absolwentów ZP w Polsce

- Interdyscyplinarność jako czynnik zwiększający skuteczność zespołów w projektach zdrowotno-społecznych

- Analiza czynników wpływających na jakość życia u chorych terminalnie

- Zanieczyszczenia powietrza w Warszawie. Przegląd indeksów jakości powietrza

Plakaty:

- Ocena jakości świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na podstawie badania satysfakcji pacjentów

- Seeck- a telehealth system to early detect outbreaks of infectious diseases

- Stosowanie soczewek kontaktowych jako główny czynnik ryzyka pełzakowatego zapalenia rogówki

- The occurrence of Escherichia coli including VTEC in retail food in Poland in 2016

- Szczepienia ochronne – dyskurs w mediach społecznościowych

- Stomatologia wieku podeszłego. Wpływ stanu jamy ustnej na organizm człowieka

- Jakość życia kobiet w ciąży w zależności od wieku na podstawie kwestionariusza SF-36v2

- Opiniowanie zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w Polsce – jako element systemu opieki zdrowotnej zwiększający jakość leczenia chorób onkologicznych

- Występowanie zjawiska prezenteizmu wśród młodych osób pracujących oraz uczących się

- Wskaźniki dystrybucji tkanki tłuszczowej, a funkcjonowanie układu oddechowego

- Wiedza i zachowania zdrowotne studentów zdrowia publicznego w zakresie ochrony słuchu

- Co wybierają do picia podczas pobytu w szkole uczniowie z Krakowa i okolic?

- Zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w kontekście profilaktyki stomatologicznej – badanie rodziców,

- Dostępność do głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona – analiza efektywności w oparciu o Evidence Based Medicine

- Zastosowania telemedycyny w placówkach medycznych w szesnastu największych miastach wojewódzkich w Polsce, Monika Kowalczyk

- Jakszczepic.pl - automatyczne generowanie indywidualnych kalendarzy szczepień

Wszystkie osoby, których wystąpienia ustne zostały zakwalifikowane są proszone o ponowne przesłanie ich na adres biuro@fioz.org.pl w formacie PDF, aby uniknąć możliwych błędów (tzw. „rozjechanie się prezentacji”) związanych z formatami otwartymi. Uprzejmie prosimy również o podanie dwóch preferowanych sesji, w kolejności pierwszy wybór, drugi wybór (do wyboru z: evidence based policy, medycyna stylu życia, zagrożenia środowiskowe, komunikacja w zdrowiu publicznym, profesjonalizacja zdrowia publicznego), w których chcieliby Państwo wygłosić swoje wystąpienie. Nie gwarantujemy jednak, że każda prezentacja zostanie zakwalifikowana zgodnie z Państwa preferencją.

Wszystkie osoby, których plakat został zakwalifikowany, proszone są o wydrukowanie go w formacie A1 i zabranie ze sobą na Kongres. W dniu rozpoczęcia Kongresu, 6 grudnia, od godziny 8.00, osoby nadzorujące sesje plakatową pomogą Państwu wywiesić plakat we właściwym miejscu.

Osoby, które nie mogą być obecne na Kongresie, a których plakat został zakwalifikowany, są proszone o przesłanie go na adres podany wcześniej w Regulaminie do dnia 5 grudnia (decyduje data dostarczenia).

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page