Wyniki kwalifikacji prac na Kongres Zdrowia Publicznego 2018


Instytut Ochrony Zdrowie uprzejmie informuje, że do prezentacji podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 2018 zakwalifikowane zostały wymienione poniżej prace.

Wystąpienia ustne:

- Analiza przekazu dotyczącego szczepień w polskojęzycznych zasobach serwisu YouTube

- Nutrition at medical schools. knowledge, dietary patterns and lifestyle medicine attitude implications

- Komunikacja w zdrowiu publicznym

- Styl życia a funkcjonowanie poznawcze osób starszych

- Poziom rentowności AED a poziom świadomości jego wykorzystania wśród mieszkańców Trójmiasta

- Stosowanie soczewek kontaktowych jako główny czynnik ryzyka pełzakowatego zapalenia rogówki

- Potencjał leczniczy ziół – korzyści i zagrożenia

- Psychospołeczne bariery wdrażania innowacji w ochronie zdrowia – wyzwania dla specjalistów zdrowia publicznego

- Nowe media w polityce wizerunkowej instytucji ochrony zdrowia

- Czy kompetencje e-zdrowotne mają związek z zachowaniami i postawami zdrowotnymi wśród osób w okresie wczesnej i średniej dorosłości?

- Programowe działania zdrowia publicznego na przykładzie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących. Evidence based policy w kształtowaniu polityki zdrowotnej województwa podlaskiego

- Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych dotyczący przestrzegania zasad higieny podczas przeprowadzania zabiegów

- Lean management – jako nowoczesna koncepcja zarządzania w podmiotach leczniczych

- Dostępność do głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona – analiza efektywności w oparciu o Evidence Based Medicine

- Narastający problem dopalaczy w Europie na przykładzie mefedronu: przyczyny oraz proponowane rozwiązania

- Stopień akceptacji choroby przez pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

- Choroba Alzheimera – rosnący problem zdrowia publicznego. Aspekty psychodietetyczne

- Student’s physical activity. Only a part of the puzzle

- Wpływ stylu życia na wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego

- Stan prawny i rozwiązania legislacyjne dotyczące medycyny alternatywnej i komplementarnej na świecie

- Absolwent zdrowia publicznego jako niezbędny członek zespołu sprawującego opiekę nad pacjentem

- Ankieta satysfakcji wśród studentów Zdrowia Publicznego UJ CM jako element dyskusji o problemach studentów i absolwentów ZP w Polsce

- Interdyscyplinarność jako czynnik zwiększający skuteczność zespołów w projektach zdrowotno-społecznych

- Analiza czynników wpływających na jakość życia u chorych terminalnie

- Zanieczyszczenia powietrza w Warszawie. Przegląd indeksów jakości powietrza

Plakaty:

- Ocena jakości świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na podstawie badania satysfakcji pacjentów

- Seeck- a telehealth system to early detect outbreaks of infectious diseases

- Stosowanie soczewek kontaktowych jako główny czynnik ryzyka pełzakowatego zapalenia rogówki

- The occurrence of Escherichia coli including VTEC in retail food in Poland in 2016

- Szczepienia ochronne – dyskurs w mediach społecznościowych

- Stomatologia wieku podeszłego. Wpływ stanu jamy ustnej na organizm człowieka

- Jakość życia kobiet w ciąży w zależności od wieku na podstawie kwestionariusza SF-36v2

- Opiniowanie zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w Polsce – jako element systemu opieki zdrowotnej zwiększający jakość leczenia chorób onkologicznych

- Występowanie zjawiska prezenteizmu wśród młodych osób pracujących oraz uczących się

- Wskaźniki dystrybucji tkanki tłuszczowej, a funkcjonowanie układu oddechowego

- Wiedza i zachowania zdrowotne studentów zdrowia publicznego w zakresie ochrony słuchu

- Co wybierają do picia podczas pobytu w szkole uczniowie z Krakowa i okolic?

- Zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w kontekście profilaktyki stomatologicznej – badanie rodziców,

- Dostępność do głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona – analiza efektywności w oparciu o Evidence Based Medicine

- Zastosowania telemedycyny w placówkach medycznych w szesnastu największych miastach wojewódzkich w Polsce, Monika Kowalczyk

- Jakszczepic.pl - automatyczne generowanie indywidualnych kalendarzy szczepień

Wszystkie osoby, których wystąpienia ustne zostały zakwalifikowane są proszone o ponowne przesłanie ich na adres biuro@fioz.org.pl w formacie PDF, aby uniknąć możliwych błędów (tzw. „rozjechanie się prezentacji”) związanych z formatami otwartymi. Uprzejmie prosimy również o podanie dwóch preferowanych sesji, w kolejności pierwszy wybór, drugi wybór (do wyboru z: evidence based policy, medycyna stylu życia, zagrożenia środowiskowe, komunikacja w zdrowiu publicznym, profesjonalizacja zdrowia publicznego), w których chcieliby Państwo wygłosić swoje wystąpienie. Nie gwarantujemy jednak, że każda prezentacja zostanie zakwalifikowana zgodnie z Państwa preferencją.

Wszystkie osoby, których plakat został zakwalifikowany, proszone są o wydrukowanie go w formacie A1 i zabranie ze sobą na Kongres. W dniu rozpoczęcia Kongresu, 6 grudnia, od godziny 8.00, osoby nadzorujące sesje plakatową pomogą Państwu wywiesić plakat we właściwym miejscu.

Osoby, które nie mogą być obecne na Kongresie, a których plakat został zakwalifikowany, są proszone o przesłanie go na adres podany wcześniej w Regulaminie do dnia 5 grudnia (decyduje data dostarczenia).

#KongresZdrowiaPublicznego #konkurs

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square