top of page

KONGRES ZDROWIA PUBLICZNEGO


24 listopada 2016 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

W dniu 24 listopada br. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się Kongres Zdrowia Publicznego. Tegoroczny Kongres, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, ma charakter międzyresortowego, systemowego wydarzenia, gromadzącego w jednym czasie i miejscu wysokich przedstawicieli wszystkich dziedzin życia społecznego i politycznego odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce. Myślą przewodnią Kongresu będzie Zdrowie w polityce każdego resortu – nowe podejście w kontekście Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Spojrzenie na zdrowie publiczne jako obszar ponadresortowy, na ścisły związek pomiędzy właściwie ukształtowanym zdrowiem publicznym a wskaźnikami ekonomicznymi państwa, prezentowane było w panelach dyskusyjnych dotychczasowych edycji Kongresu. Podkreślano niedocenianą prawdę, że nie ma zdrowej gospodarki bez zdrowych obywateli.

Pobierz Program Kongresu tutaj >>>

#kongres #zdrowiepubliczne #WarszawskiUniwersytetMedyczny #KongresZdrowiaPublicznego #odpowiedzialnyrozwój

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page